Vrijwaringsverklaring portretrecht

Door het formulier op deze pagina in te vullen ga je met het volgende akkoord:

  • Verklaart dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.

  • Verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot bovengenoemde foto’s & video’s en/of onderdelen daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij Spesh te liggen (of worden door Spesh bepaalt).

  • Verleent hierbij Spesh het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden over gedragen aan andere partijen, wanneer Spesh dit wil) om zonder beperking de foto’s & video’s te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.

  • Verklaart dat hij/zij Spesh vrijwaart van elke vorm van aanspraak (aanspraken) op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

  • Verklaart dat de regels voor het portretrecht bij hem/haar bekend zijn en dat hij/zij kennis heeft genomen van de tekst in de bijlage.

  • Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van ondergetekende, nu en voor altijd en komt ten goede aan Spesh.

[forminator_form id="8122"]