Positionering

Het positioneren is een relevant instrument voor organisaties. Het positioneren is het maken van keuzes als het gaat om het benadrukken van verschillende aspecten van de merkidentiteit. Echter verschillen de motieven om tot een (nieuwe) positioneringsstrategie te komen nogal. Het hebben van een een doordachte positionering zorgt ervoor dat je doelgroep je ziet staan. Om dit goed te doen nemen we je mee en doorlopen we een aantal stappen.

Motieven wijzigen positionering

Er zijn verschillende reden waarom een organisatie kiest zich opnieuw te positioneren in de markt. Zo zijn er drie veel voorkomende ontwikkelingen die als motief dienen:

  • Een toename van het aantal producten of diensten (product- en dienstexplosie);
  • Het belang van zichtbaarheid van de organisatie achter producten en diensten (organisatie-explosie);
  • De gorei van media- en reclame-uitingen (media-explosie)

Positioneringsstrategie kiezen

Om tot een goede positionering te komen is het allereerst van belang de merkidentiteit helder in kaart te brengen. Vervolgens gaan we kijken naar de doelgroep en typeren deze. Zo creëren we een Persona. We gaan aan de slag om de customer journey in kaart te brengen en analyseren de concurrentie. Vervolgens kijken we rationeel naar de organisatie aan de hand van verschillende modellen. Hierbij staat de merkessentie centraal, waarin wederom de kern en ‘waarom’ erg belangrijk is.